Ons gas

Voor gas geldt dat er in Nederland te weinig groen gas geproduceerd wordt om breed aan te kunnen bieden. De 'vergroening' van fossiel aardgas vindt in de praktijk plaats door de CO₂ uitstoot van aardgas te compenseren. Deze CO₂ compensatie wordt gerealiseerd door CO₂ credits aan te kopen uit duurzame energieprojecten in het buitenland.

Deze vorm van CO₂ compensatie heeft om verschillende redenen een betrekkelijke waarde en levert een geringe bijdrage aan het werkelijk terugdringen van de CO₂ uitstoot. De markt voor (vrijwillige) CO₂ credits werkt niet goed (meer) om het gewenste effect te bereiken. Door een op mondiaal niveau groot overaanbod aan op papier gecreëerde credits is de prijs inmiddels zo ver gedaald dat het geen prikkel meer geeft voor nieuwe investeringen in energiebesparing of de productie van meer duurzame energie. De goedkoopste CO₂ credits komen uit grootschalige projecten die al lang en breed gerealiseerd en gefinancierd zijn. Deze drukken de markt zo ver omlaag dat vergroening van CO₂ uitstoot, veroorzaakt door verbranding van fossiel gas, een goedkope aflaat is geworden die geen zoden aan de dijk zet. 

Om die reden zoekt EnergiQ naar andere mogelijkheden voor verduurzaming van het aardgas. Hierbij gaat de voorkeur uit naar compensatie met regionale energieprojecten. Hierbij komt samenwerking met het Zeeuws Klimaatfonds in beeld. EnergiQ werkt aan de vergroening van het gas. Voor elke 1000 m³ gas stort EnergiQ €5,00 in het Zeeuws Klimaatfonds. Het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt hiermee duurzame energieprojecten voor scholen, sportaccommodaties, clubhuizen, brandweerkazernes, campings e.d.

Wat zeggen onze klanten?

"We vinden het belangrijk om te kiezen voor groene, Zeeuwse energie en we wilden graag iets terugdoen voor de natuur en het milieu.”
Henriëtte Swartjes - Biggekerke
"EnerqiQ nam de administratie uit handen en regelde de opzegging bij Delta. Ja, ik kan iedereen aanraden te kijken naar een overstap, zeker met zulke prijsverschillen.”
Hans Bongers - Burgh-Haamstede